Chính sách trả hàng

Chính sách trả hàng

Do sản phẩm trên website là sản phẩm thiên nhiên hữu cơ, có tính chất dễ hư hỏng nên chúng tôi không chấp nhật trả hàng trừ trường hợp sản phẩm không đúng với mô tả trên website và chưa được mở hộp. Phí giao hàng sẽ được hoàn lại.